Dørkontakt, universal

Dørkontakt, universal
Monteres i rundt hul.
20 Amp. 12V